Category Archives: Nhà Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG KỸ SƯ HÓA NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN – MEKONG là đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền; chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón Đầu Trâu, thuốc BVTV Đầu Trâu. Chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng :   1 Vị trí : Kỹ sư hóa 2 Số lượng : […]

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN CƠ ĐIỆN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN – MEKONG là đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền; chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón Đầu Trâu, thuốc BVTV Đầu Trâu. Chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng : 1 Vị trí :Công nhân cơ điện làm việc tại nhà máy […]

TUYỂN DỤNG CÔNG NHÂN SẢN XUẤT NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH ĐIỀN – MEKONG là đơn vị thành viên của Công ty CP Phân bón Bình Điền; chuyên sản xuất, kinh doanh phân bón Đầu Trâu, thuốc BVTV Đầu Trâu. Chúng tôi trân trọng thông báo tuyển dụng : 1 Vị trí :Công nhân sản xuất làm việc tại nhà máy […]

.
error: Content is protected !!